Den nationale prompttabel er opdateret til version 306

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 306. Tabellen findes her

Opdateret 12. april 2018