Den nationale prompttabel er opdateret til version 309

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 309. Tabellen findes her

Opdateret 24. april 2018