Den nationale prompttabel er opdateret til version 310

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 310. Tabellen findes her

Opdateret 30. april 2018