Den nationale prompttabel er opdateret til version 312

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 312. Tabellen findes her

Opdateret 23. maj 2018