Oversigten over ydere er opdateret

Oversigterne over ydere er opdateret pr. 3. juni 2021 for henholdsvis fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægepraksis, psykologer, speciallæger og tandlæger. Oversigterne findes her 

Opdateret 4. juni 2021