Oversigter over ydere er opdateret

Oversigterne over ydere er opdateret pr. 7. maj 2020 for henholdsvis fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægepraksis, psykologer, speciallæger og tandlæger. Oversigterne findes her

Opdateret 7. maj 2020