Oversigter over ydere er opdateret

Oversigterne over ydere er opdateret pr. 3/1-2018 for henholdsvis fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægepraksis, psykologer, speciallægepraksis og tandlæger.

Oversigterne findes her.

Opdateret 5. januar 2018