Oversigter over ydere er opdateret

Oversigterne over ydere er opdateret pr. 3/6-18 for henholdsvis fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægepraksis, psykologer, speciallæger og tandlæger.

Oversigterne findes her

Opdateret 4. juni 2018