Oversigter over ydere er opdateret

Oversigterne over ydere er opdateret pr. 8. september 2018 for henholdsvis fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægepraksis, psykologer, speciallæger og tandlæger. 

Oversigterne findes her.

 

 

 

Opdateret 10. september 2018