Oversigter over ydere er opdateret

Oversigterne over ydere er opdateret pr. 8. september 2018 for henholdsvis fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægepraksis, psykologer, speciallæger og tandlæger. 

Oversigterne findes her.

 

 

 

Opdateret 14. januar 2019