Oversigter over ydere er opdateret

Oversigterne over ydere er opdateret pr. 03.11.2018 for henholdsvis fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægepraksis, psykologer, speciallæger og tandlæger.

Oversigterne findes her.

Opdateret 5. november 2018