Oversigter over ydere er opdateret

Oversigterne over ydere er opdateret pr. 5/3-2017 for henholdsvis fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægepraksis, psykologer, speciallægepraksis og tandlæger.

Oversigterne findes her.

Opdateret 8. marts 2017