Oversigter over ydere er opdateret

Oversigterne over ydere er opdateret pr. 2/12-2018 for henholdsvis fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægepraksis, psykologer, speciallægepraksis og tandlæger.

Oversigterne findes her.

Opdateret 14. januar 2019