Oversigter over ydere er opdateret

Oversigterne over ydere er opdateret pr. 2/3-2019 for henholdsvis fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægepraksis, psykologer, speciallægepraksis og tandlæger.

Oversigterne findes her.

Opdateret 6. marts 2019