Oversigter over ydere er opdateret

Oversigterne over ydere er opdateret pr. 3/4-19 for henholdsvis fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægepraksis, psykologer, speciallægepraksis og tandlæger.

Oversigterne findes her.

Opdateret 4. april 2019