Oversigter over ydere er opdateret

Oversigterne over ydere er opdateret pr. 4/5-19 for henholdsvis fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægepraksis, psykologer, speciallægepraksis og tandlæger.

Oversigterne findes her.

Opdateret 6. maj 2019