Oversigter over ydere er opdateret

Oversigterne over ydere er opdateret pr. 4/6-2019 for henholdsvis fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægepraksis, psykologer, speciallægepraksis og tandlæger.

Oversigterne findes her.

Opdateret 5. juni 2019