Oversigter over ydere er opdateret

Oversigterne over ydere er opdateret pr. 1/10-2017 for henholdsvis fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægepraksis, psykologer, speciallægepraksis og tandlæger.

Oversigterne findes her.

Opdateret 2. oktober 2017