Opdateret 5. oktober 2022

Standarder og test

MedComs standarder omfatter:

  • De gode EDI-breve til brug for meddelelsesbaseret dataudveksling
  • De gode XML-breve til brug for meddelelses- eller online-baseret dataudveksling
  • HL7-standarder (CDA) til brug for dokumentdeling på den nationale datadelingsinfrastruktur
  • Den dynamiske blanket til brug for udvikling af integrerede elektroniske blanketter
  • FNUX-formatet til brug for udveksling af elektroniske journaler mellem it-systemer i praksissektoren
  • SUP til brug for overførsel af data fra journalsystemer til Sundhedsjournalen

 

Uddrag fra MedComs standardkatalog
(Uddrag fra MedComs standardkatalog)

 

MedComs kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom-standarder opfylder kravene i standarden for kvalitet: ISO 9001:2015.

Se certifikatet

Logo af ISO 9001-certificering

Testcenter

Fælles dokumentation af standarder, ledsaget af leverandørtest og -certificering, er en forudsætning for at sikre en landsdækkende ensartet sundhedsfaglig og teknisk implementering af elektronisk kommunikation. Her kan du læse mere om testcenteret.