Opdateret 9. september 2016

CoLab

 

 

CoLab Denmark består af en række lokale udviklingsmiljøer. 

CoLab understøtter en samlet aftestning af hjemmemonitorerings-løsninger, i tæt samarbejde med Syddansk Sundheds Innovation og Sundhedsdatastyrelsen.

MedComs bidrag begrænser sig til rollen som:

  • systemejer på KIH-databasen
  • ejer af HL7 profiler for opsamling og deling af hjemmemonitoreringsdata (PHMR) og spørgeskemadata (QFDD/QRD)

Se også: