Opdateret 15. januar 2021

Den Dynamiske Blanket

Den Dynamiske Blanket har til formål at gøre det muligt for en blanketudbyder at udvikle elektroniske blanketter, der kan behandles integreret af IT-systemer - uden at det er nødvendigt at tilpasse de enkelte IT-systemer, hver gang der indføres nye blanketter.

Den Dynamiske Blanket

  • Gør det muligt for blanketudbydere løbende at indføre nye blanketter og nye versioner - og for klientsystemer at behandle blanketterne integreret, uden at IT-systemet først skal tilrettes til de nye blanketter
     
  • Gør det muligt for blanketudbydere at styre den grafiske fremvisning af blanketter i klientsystemerne - og for klientsystemerne at printe blanketten uden at skulle tilrette sit system først
     
  • Gør det muligt for klientsystemer gradvist at integrere stadigt flere blanketdata i takt med, at flere blanketudbydere bruger samme indtastningsfelter
     
  • Gør det muligt effektivt at indsamle kvalitets- og aktivitetsdata og efterbehandle de indsamlede data maskinelt

Den Dynamiske Blanket er opdateret til version 1.1 som er idriftsat primo 2020.
Dokumentation for Den Dynamiske Blanket 1.1 kan downloades på https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/DenDynamiskeBlanket/

Den Dynamiske Blanket anvendes i drift til kommunikation af LÆ-blanketter i version 1.0.1.
Læs mere om LÆ-blanketter.

Den dynamiske blanket anvendes i drift til kommunikation af FP-attester i version 1.1.
Læs mere om FP-attester.

Læs mere om projekt "Blanketter og journaludtræk i praksissektoren".
DDB-editor er en applikation til generering af blanketter i DDB-format.
Læs mere og installér
DDB-editoren.

Se alle blanketter, som er tilgængelige til kommunikation i DDB-format.