Opdateret 28. januar 2019

Den Dynamiske Blanket

Den Dynamiske Blanket har til formål at gøre det muligt for en blanketudbyder at udvikle elektroniske blanketter, der kan behandles integreret af IT-systemer - uden at det er nødvendigt at tilpasse de enkelte IT-systemer, hver gang der indføres nye blanketter.

 Den Dynamiske Blanket

 • Gør det muligt for blanketudbydere løbende at indføre nye blanketter og nye versioner - og for klientsystemer at behandle blanketterne integreret, uden at IT-systemet først skal tilrettes til de nye blanketter
   
 • Gør det muligt for blanketudbydere at styre den grafiske fremvisning af blanketter i klientsystemerne - og for klientsystemerne at printe blanketten uden at skulle tilrette sit system først
   
 • Gør det muligt for klientsystemer gradvist at integrere stadigt flere blanketdata i takt med, at flere blanketudbydere bruger samme indtastningsfelter
   
 • Gør det muligt effektivt at indsamle kvalitets- og aktivitetsdata og efterbehandle de indsamlede data maskinelt
   
 • Kan også anvendes til ikke blanketbaseret kommunikation, fx til indberetning af en større datamængde

Den Dynamiske Blanket anvendes i drift til kommunikation af LÆ-blanketter i version 1.0.0, som kan downloades her.
Læs mere om LÆ-blanketter her.

Den dynamiske blanket anvendes i drift til kommunikation af FP-attester i version 1.0.1, som kan downloades her.
Læs mere om FP-attester her.

Læs mere om projekt "Blanketter og journaludtræk i praksissektoren" her.
DDB-editor er en applikation til generering af blanketter i DDB-format. Læs mere og installer editoren - se her.
Se alle blanketter, som er tilgængelige til kommunikation i DDB-format her.