Opdateret 30. december 2020

Genoptræningsblanket - kort version

Den midlertidige korte blanketversion af MedComs standard for genoptræningsplaner (GOP) kan nu anvendes på pc, således at blanketversionen kan udfyldes og printes ud. Det er en forudsætning, at man anveder det gratis program Adobe. Progammet kan downloades her: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Hvis man ønsker at udfylde og gemme den udfyldte blanket, kan det gratis program Foxit anvendes til dette. Programmet kan downloades på denne side: https://www.foxitsoftware.com/products/pdf-reader/.

Den midlertidige korte blanketversion kan hentes på https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/DenDynamiskeBlanket/Eksempler/.

Udfyldt eksempel kan hentes på https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/DenDynamiskeBlanket/Eksempler/.