Opdateret 14. januar 2019

Eksempel på kørsel

Eksempel på kørsel:
->C:\GOPTester>GOPTester.exe TestBlanket_v10.xml
->OK      Valid xml
->OK      Overholder Dynamisk Blanket schemaet
->OK      Udtrµk af data fµrdigt
->OK      Data strukturen er valid
->Blanketten er valideret i henhold til specifikationerne
->
->Konvertere til en xdis91...OK
->Gemt som xdis_TestBlanket_v10.xml
->
->Laver en html prµsentation af blanket...OK
->Gemt som TestBlanket_v10.xml.html

Såfremt DGOP'en kan valideres i henhold til specifikationerne, laves der en konvertering til XDIS91, som gemmes under inputfilnavnet, blot med XDIS_ foran.
Der laves også en html-præsentation af DGOP'en, som gemmes med inputfilnavn efterfulgt af .html. 
Det anbefales at tjekke html-præsentationen for at se, om den afspejler den udfyldte DGOP.