Opdateret 26. august 2021

E-journalstandarder

I SUP/e-journal-projektet udarbejdes en række standarder og vejledninger som er nødvendige for udvikling og implementering. Efterhånden som de udarbejdes, vil de kunne findes på denne side samt under fanen Standarder - XML - De gode XML breve.

I forbindelse med afslutningen af Vejle Amts SUP-pilotprojekt (12/6-2003) blev følgende specifikation version 2.0 udgivet. Senere er udvalgte afsnit opdateret (alle dokumenter er i PDF-format):

MedCom udbreder SUP/E-Journal-projektet, og udarbejder standarder for kommunikation mellem

  • EPJ/PAS-systemer og SUP/E-journal-databasen (databaserne)
  • Forskellige SUP/E-Journal-databaser
  • Browser og SUP/E-Journal-database