Opdateret 25. januar 2019

Projektorganisation og tidsplan

Partnere

  • Projektleder fra de 5 regioner
  • SDS , SOR kontoret
  • PL – systemleverandører
  • VANS – leverandører
  • REFHOST-leverandør
  • REFHOST FSA
  • MedCom

Projektorganisation
Initiativet er forankret i MedComs styregruppe som en del af MedCom10 og MedCom11 med henblik på at forbedre kvaliteten af EDI kommunikationen.

MedCom varetager projektledelsen. Der etableres en MedCom/regional projektgruppe suppleret med SDS, RefHost og PL leverandørforum.

Rapportering til MedComs styregruppe og RSI.

Tidsplan
Q4 2016 - Projektpræsentation
Q1 2017 - Projektinitiering
Q2-3 2017 - Teknisk implementering
Q4 2017-Q3 2018 - Organisatorisk implementering 
Q4 2018 - Projektafslutning