Opdateret 14. januar 2019

Projektorganisation og tidsplan

Partnere

  • Projektleder fra de 5 regioner
  • SDS , SOR kontoret
  • PL – systemleverandører
  • VANS – leverandører
  • REFHOST-leverandør
  • REFHOST FSA
  • MedCom

Projektorganisation
Initiativet er forankret i MedComs styregruppe som en del af MedCom10 og MedCom11 med henblik på at forbedre kvaliteten af EDI kommunikationen.

MedCom varetager projektledelsen. Der etableres en MedCom/regional projektgruppe suppleret med SDS, Refhost og PL leverandørforum.

Rapportering til MedComs styregruppe og RSI.

Tidsplan
Q4, 16 Projektpræsentation
Q1, 17 Projektinitiering
Q2-3, 17 Teknisk implementering
Q4, 17 - Q3, 18 Organisatorisk implementering