Opdateret 25. januar 2019

EDIFACT/XML

I De gode EDI-breve findes en detaljeret beskrivelse af MedComs EDIFACT standarder der har gennemgået en kvalitetssikring og faglig gennemgang med henblik på at forbedre EDI kommunikationen i sundhedssektoren. Under den enkelte meddelelse findes hele dokumentationen der er nødvendig ved udvikling og implementering af de pågældende meddelelser i dag, samt en række testeksempler.

Tilsvarende med De gode XML-breve.

Oversigt over namespaces på de enkelte XML-breve findes i oversigten her, hvor der også er link til standarddokumentationen samt link til schemas og øvrig dokumentation.

Standardkataloget viser oversigt over alle MedComs standarder.