Opdateret 27. januar 2022

EDIFACT - De gode EDI-breve

I De gode EDI-breve findes en detaljeret beskrivelse af MedComs EDIFACT-standarder, der har gennemgået en kvalitetssikring og faglig gennemgang med henblik på at forbedre EDI-kommunikationen i sundhedssektoren. Under den enkelte meddelelse findes hele dokumentationen, der er nødvendig ved udvikling og implementering af de pågældende meddelelser i dag, samt en række testeksempler.

Under MIG finder man EDIFACT-standarder baseret på de internationale UN EDIFACT-standarder. Standarderne er benævnt MIG (Message Implementation Guide), og vi tager udgangspunkt i ver. 2.0 i Danmark. Standarderne danner baggrund for MedComs De gode EDI-breve, som benyttes i dag. Se ovenfor.

Udover dette har vi også fået lavet en konverter, som kan oversætte EDIFACT til XML og vise versa. Konverteren kan ses her: https://testtools.medcom.dk

Namespaces for MedComs-meddelelser findes her.