Opdateret 26. januar 2018

03 Den gode henvisning

Her findes den senest tilrettede version af standarden.

Vi forsøger løbende at indskrive de rettelser/præciseringer, der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. 

Den gode henvisning: 
REF01-02-06 

Download testekspemper.


Tillæg til Den gode Henvisning, "Den gode Pakkehenvisning":
Med indførelse af ventetidsgaranti og den opprioriterede behandling af patienter med mulig cancersygdom og for at sikre, at henvisninger sendes hurtigt til den korrekte sygehusafdeling/det korrekte lokationsnummer, er pakkehenvisninger/pakketabellen indført. Det betyder, at leverandørerne skal indlæse pakketabellen regelmæssigt hos deres kunder og udvikle et modul, så henvisningerne baseres på, hvem der skal modtage dem.

Pakketabellen findes her: https://medcom.medware.dk/ under fanen Nationale udtræk. Den opdateres hver dag.

Dokumentation og øvrigt materiale til "Den gode Pakkehenvisning" findes her.