Opdateret 26. januar 2018

04F Det gode fodstatusskema

Her findes den senest tilrettede version af standarden.

Vi forsøger løbende at indskrive de rettelser/præciseringer, der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. 

Fodstatusskema anvendes ved udveksling mellem fodterapisystem og den nationale fodstatusdatabase.

Det gode fodstatusskema:
RPT01F

MCS-koder for anvendte analyser

Download testeksempler.