Opdateret 26. januar 2018

07 Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition

Her findes den senest tilrettede version af standarden.

Vi forsøger løbende at indskrive de rettelser/præciseringer, der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført.

Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition:
REQ_Q0131K 

Her kan man også downloade forslag til rekvisitionsgrupper (svargrupper) som Word-dokument. 

Download testeksemplerOBS OBS testeks. er endnu ikke tilrettet med linien fulde analysenavn

Download testprotokoller