Opdateret 26. januar 2018

27 Det gode fodstatusskema

Ved behandling af diabetespatienter hos fodterapeuter skal der udfyldes et fodstatusskema.

MedCom har udarbejdet en online udgave af skemaet, som kan beregne stratificeringen og som kan anvendes til at teste IT-systemernes implementering af fodstatusskemaet.

Kontakt LasF for seneste version af fodstatusskemaet. 

Link til testværktøj

Link til testcases 

Der skal i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og LasF udarbejdes en årlig fodstatus på diabetespatienter og som skal sendes til egen læge. Dette skal foregå elektronisk inden udgangen af 2012. Det er blevet besluttet at bruge en profil af Det gode laboratoriesvar (RPT01), som alle lægesystemer kan modtage i dag.

Profilen er udarbejdet af MedCom i samarbejde med Danske Regioner og LasF. 

Profilen Fodstatus konklusion findes her.