Opdateret 7. april 2021

De gode EDIFACT epikriser

I forbindelse med projektet forbedret epikrise er der kommet nye versioner af

DIS01 Den gode udskrivningsepikrise

Link til dokumentation

Link til testeksempler


DIS02 Den gode ambulantepikrise

Link til dokumentation

Link til testeksempler


DIS03 Den gode skadestueepikrise

Link til dokumentation

Link til testeksempler

Herudover findes der følgende epikriser:


DIS05 Den gode billeddiagnostiske epikrise

Link til dokumentation

Link til testeksempler


DIS06 Den gode lægevagtsepikrise

Link til dokumentation

Link til testeksempler

DIS07 Den gode speciallægeepikrise

Link til dokumentation

Link til testeksempler

DIS08 Den gode fysioterapiepikrise

Link til dokumentation

Link til testeksempler

DIS09 Den gode kiropraktorepikrise

Link til dokumentation

Link til testeksempler


DIS10 Den gode psykologepikrise

Link til dokumentation

Link til testeksempler

DIS13 Det gode bookingsvar

Link til dokumentation

Link til testeksempler