Opdateret 27. januar 2022

EDIFACT Syntaks- og kommunikationsregler

Her findes den senest tilrettede version af standarden.

Vi forsøger løbende at indskrive de rettelser/præciseringer, der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. 

Download Syntaks- og kommunikationsregler.

Download Opdateret oversigt over MedComs brevtyper.