Opdateret 10. juni 2020

Meddelelses Implementations Guide

EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for meddelelser.
På disse sider finder man EDIFACT standarder baseret på de internationale UN EDIFACT standarder.
Standarderne er benævnt MIG (Message Implementation Guide) og vi tager udgangspunkt i ver. 2.0 i Danmark.
Standarderne danner baggrund for MedComs De gode EDI-breve som benyttes i dag.