Opdateret 14. januar 2019

MEDDIS

EDIFACT Meddelelsesimplementerings-guidelines (MIG) for Epikrisemeddelelser og Handlingsplaner MEDDIS ver. 2.0 01.12.1996.

Download del 1, som PDF-fil
Download del 2, som PDF-fil

Ovenstående danner grundlaget for Den gode epikrise, som bruges i MedCom - det danske sundhedsdatanet til udveksling af udskrivningsepikrise, ambulantepikrise, skadestueepikrise, billeddiagnostisk epikrise, lægevagtsepikrise, speciallægeepikrise, bookingsvar, fysioterapiepikrise, korrespondancebrev.