Opdateret 14. januar 2019

MEDREF

EDIFACT Meddelelsesimplementerings- guidelines (MIG) for Henvisningsmeddelelser MEDREF. 
Version 2.0  01.december 199

Download, som pdf-fil 

Ovenstående danner grundlaget for Den gode henvisning, som bruges i MedCom - det danske sundhedsdatanet til udveksling af sygehushenvisning, billeddiagnostisk henvisning, speciallægehenvisning.