Opdateret 14. september 2017

MEDRUC

Implementeringsvejledning til EDIFACT Afregningsmeddelelser MEDRUC MedCom Version 2.0 01.12.1996.

Download som pdf-fil

Ovenstående danner grundlaget for Den gode sygesikringsafregning, som bruges i MedCom - det danske sundhedsdatanet til udveksling af forskellige typer af afregninger.