Opdateret 14. september 2017

PRODAT

PRODAT til opdatering af kodetabeller og supplerende informationer fra ansvarlige for kodetabeller og fra laboratorier til rekvirenter. 

Version 1.1 d. 1.april 1998.

Download som pdf-fil

Ovenstående danner grundlaget for Det gode analyseregister, som bruges i MedCom - det danske sundhedsdatanet til udveksling af KKA analyseregister.