Opdateret 14. januar 2019

Vejledninger

UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 
Version 2.0 december 1996
Download som pdf-fil


Fællesvejledning til implementering af MEDREF og MEDDIS
Meddelelser Vejledning og noter til implementering af Meddelelser til Henvisning og Udskrivning (Epikriser) 
Version 2.0 december 1996
Download som pdf-fil

Fællesvejledning til MEDREQ og MEDRPT
Meddelelses Implementations Guide for MEDREQ og MEDRPT Laboratorierekvisition og -svar.
Version 2.0 december 1996
Download som pdf-fil


UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ
Version 2.0 december 1996
Download som pdf-fil