Opdateret 29. januar 2018

De gode XML henvisninger

Her findes den senest tilrettede version af standarden.

Vi forsøger løbende at indskrive de rettelser/præciseringer, der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. 

Alle XML brevene kan downloades som pdf-fil.

Her kan man se version af namespace på de enkelte meddelelser.

XREF01 - Den gode XML sygehushenvisning (HospitalReferral)
XREF02 - Den gode XML billeddiagnostiske henvisning (XRayRequest)

XREF06 - Den gode XML speciallægehenvisning (PrivateSpecialistReferral)
XREF07 - Den gode XML fysioterapihenvisning (PhysioterapyReferral)
XREF10 - Den gode XML psykologhenvisning (PsykologistReferral)
(der arbejdes på dokumentationen, men der kan testes på testserveren)

XREF15 - Den gode XML kommunehenvisning (MunicipalityReferral)

Download testeksempler til:
XREF01          XREF02          XREF06          XREF07          XREF15

Udover dette har vi også fået lavet en konverter, som kan oversætte XML til EDIFACT og vise versa. Konverteren kan ses her: https://testtools.medcom.dk