Opdateret 29. januar 2018

De gode XML kommunemedd.

 

Her findes den senest tilrettede version af standarden.

Vi forsøger løbende at indskrive de rettelser/præciseringer, der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. 

Alle XML-brevene kan downloades som pdf-fil. 

Her kan man se version af namespace på de enkelte meddelelser. 

XDIS20 - Det gode XML indlæggelsesadvis (NotificationOfAdmission)
XDIS17 - Det gode XML udskrivningsadvis (NotificationOfDischarge)
XDIS14 - Det gode XML indlæggelsessvar (AnswerOfAdmission)
XDIS16 - Den gode XML indlæggelsesrapport (ReportOfAdmission)
XDIS18 - Den gode XML udskrivningsrapport (ReportOfDischarge)
XDIS19 - Den gode XML melding om færdigbehandling (NotificationOfEndedTreatment)
XDIS21 - Den gode XML plejeforløbsplan (ProgressOfCarePlan)

XML testeksempler:
Testeksempel til NotificationOfAdmission 
Testeksempel til NotificationOfDischarge 
Testeksempel til AnswerOfAdmission
Testeksempel til ReportOfAdmission 
Testeksempel til ReportOfDischarge
Testeksempel til NotificationOfEndedTreatment
Testeksempel til ProgressOfCarePlan

Indlæggelsesadvis
Udskrivningsadvis
Indlæggelsessvar
Varsling af færdigbehandling 

Udover dette har vi også fået lavet en konverter, som kan oversætte XML til EDIFACT og vise versa. Konverteren kan ses her: https://testtools.medcom.dk