Opdateret 29. januar 2018

De gode XML korrespondancer

Her findes den senest tilrettede version af standarden.

Vi forsøger løbende at indskrive de rettelser/præciseringer, der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. 

Alle XML brevene kan downloades som pdf-fil.

Her kan man se version af namespace på de enkelte meddelelser.

XDIS91 - Den gode XML korrespondance (ClinicalEmail)

XDIS90 - Den gode XML administrative korrespondance (AdministrativeEmail)

Download testeksempler til XDIS91
Download testeksempler til XDIS90

Udover dette har vi også fået lavet en konverter, som kan oversætte XML til EDIFACT og vise versa. Konverteren kan ses her: https://testtools.medcom.dk