Opdateret 29. januar 2018

Den gode XML epikrise

 

 

Her findes den senest tilrettede version af standarden.

Vi forsøger løbende at indskrive de rettelser/præciseringer, der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. 

Alle XML brevene kan downloades som pdf-fil.

Her kan man se version af namespace på de enkelte meddelelser.

XDIS01 - Den gode XML udskrivningsepikrise (DischargeLetter)
XDIS02 - Den gode XML ambulantepikrise (OutPatientDischargeLetter) 
XDIS03 - Den gode XML skadestueepikrise (CasualtyWardLetter) 
XDIS05 - Den gode XML billeddiagnostiske epikrise (RadiologyReport)
XDIS07 - Den gode XML speciallægeepikrise (PrivateSpecialistLetter) 

XDIS06 - Den gode XML lægevagtsepikrise (EmergencyLetter)
XDIS08 - Den gode XML fysioterapiepikrise (PhysiotherapyLetter)
XDIS10 - Den gode XML psykologepikrise (PsychologistLetter)
(der arbejdes på dokumentationen, men der kan testes på testserveren): https://testtools.medcom.dk

XDIS15 - Det gode XML kommune afslutningsnotat (EndOfTreatmentLetter)


XML testeksempler:
Download tekteksempler til XDIS01
Download testeksempler til XDIS02
Download testeksempler til XDIS03
Download testeksempler til XDIS05
Download testeksempler til XDIS15

Udover dette har vi også fået lavet en konverter, som kan oversætte XML til EDIFACT og vise versa. Konverteren kan ses her: https://testtools.medcom.dk