Opdateret 14. januar 2019

XML Syntaks og komm.regler

Alle XML brevene kan downloades som pdf-fil.

Oversigt over namespaces på de enkelte XML-breve findes i oversigten her, hvor der også er link til standarddokumentationen samt link til schemas og øvrig dokumentation.

XML Syntaks- og kommunikationsregler

Udover dette har vi også fået lavet en konverter, som kan oversætte XML til EDIFACT og vise versa. Konverteren kan ses her: https://testtools.medcom.dk.