Opdateret 30. december 2020

Privathospitalsystemer

Aftestning og godkendelse af De gode EDI-breve

EDI-/XML-meddelelser, som privathospitalssystemerne kan modtage
Download i pdf

EDI-/XML-meddelelser, som privathospitalssystemerne kan sende
Download i pdf

Web-servicekald, som privathospitalsystemerne kan
Download i pdf