Opdateret 29. januar 2018

Privathospitalsystemer

Aftestning og godkendelse af De gode EDI-breve

EDI-/XML-meddelelser, som privathospitalssystemerne kan modtage


Download i pdf


EDI-/XML-meddelelser, som privathospitalssystemerne kan sende


Download i pdfWeb-servicekald, som privathospitalsystemerne kan


Download i pdf