Opdateret 26. juni 2017

Governance og MedCom standarder

MedComs standarder reguleres under Sundhedsdatastyrelsens (tidligere NSI) governance for gældende IT standarder i sundhedsvæsenet: 

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-referencearkitektur-og-standarder/standardkatalog 

Ændringer i MedComs standarder håndteres under disse myndighedsrammer som beskrevet i Governance model for MedCom versionsopdatering og er tiltrådt af MedComs styregruppe den 13. november 2014.   

For fremadrettet at styrke sammenhængen mellem sundhedssektorens IT kontrakter og MedCom standarder, har MedComs styregruppe den 5. november 2015  tiltrådt disse praktiske, juridiske anbefalinger om håndtering af MedCom standarder i IT kontrakter i dette notat: MedCom standarder i udbud og kontrakter.