Opdateret 16. juli 2020

Governance og MedCom-standarder

MedComs standarder reguleres under Sundhedsdatastyrelsens (tidligere NSI) governance for gældende IT-standarder i sundhedsvæsenet: 

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-referencearkitektur-og-standarder/standardkatalog 

Ændringer i MedComs standarder håndteres under disse myndighedsrammer som beskrevet i Governance model for MedCom versionsopdatering (pdf) og er tiltrådt af MedComs styregruppe den 13. november 2014.   

For fremadrettet at styrke sammenhængen mellem sundhedssektorens IT-kontrakter og MedCom-standarder har MedComs styregruppe den 5. november 2015 tiltrådt disse praktiske, juridiske anbefalinger om håndtering af MedCom-standarder i IT-kontrakter i dette notat: MedCom-standarder i udbud og kontrakter (pdf).

Udarbejdelse og revidering af MedCom standarder er ultimo 2018 indarbejdet i MedComs kvalitetsstyringssystem (KSS).