Opdateret 30. december 2020

Hvem kan hvad - løbende test

Her ligger oversigter over hvad de enkelte IT-systemer er til aktuel aftestning for. 
Det vil oftest være lægesystemer, fysioterapisystemer, sygehussystemer m.v. Ved rettelser, ændringer og tilføjelser vil man kunne se status på, hvor langt det enkelte system er.
Det vil typisk være ved overenskomstændringer og overgang til nye versioner, at man vil kunne se status her.