Opdateret 14. januar 2019

Lægesystemer - sende/modtage

MedCom  foretager aftestning af alle sundhedssektorens IT-systemer med henblik på afsendelse og modtagelse af af EDI/XML-meddelelser i sundhedssektoren. Godkendelsen indebærer, at det pågældende system kan anvende MedComs meddelelser som beskrevet i De gode EDI/XML/Webservice-breve.

De meddelelsestyper, som de pågældende systemer er godkendt til, er markeret med grønt i nedenstående skema. Systemer, som ikke er godkendt, er markeret med rødt på de aktuelle meddelelser.
Systemer, som er under aftestning, er markeret med gult.

Nye opgaver i 2018

Nye opgaver i 2017

Oversigt over nye opgaver, som skulle udføres i 2016. 

Oversigt over 2015-opgaver, som skulle udføres i 2015. 

Oversigt over status på gamle opgaver