Opdateret 14. januar 2021

Kommunestandarder

Hvilke meddelelsestyper findes der indenfor kommuneområdet? 

  EDIFACT XML FHIR
Indlæggelsesadvis DIS20 XDIS20  
Udskrivningsadvis DIS17 XDIS17  
Korrespondancemeddelelsen DIS91 XDIS91  
Receptfornyelse PRE60 XPRE60  
Indlæggelsesrapport EDI udfases XDIS16  
Plejeforløbsplan Findes ikke XDIS21  
Melding om færdigbehandling EDI udfases XDIS19  
Udskrivningsrapport EDI udfases XDIS18  
Negativ/positiv kvittering CTL01-02-03 XCTL01-02-03  
Fødselsanmeldelsen EDI udfases XDIS32  
Genoptræningsstandard Findes ikke GGOP
Testeksempler
 
Kommunehenvisning Findes ikke XREF15  
Kommuneafslutningsnotat Findes ikke XDIS15  
Henvisning til kommunens akutfunktion Findes ikke XREF22  
Afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion Findes ikke XDIS22  
Sygehushenvisning (skal kunne modtages,
indtil regionerne kan XREF15 og XREF22)
REF01 XREF01  
Udskrivningsepikrise DIS01 XDIS01  
Fælles Sprog III udvekslingsdatasæt Findes ikke FS3UDV  
Advis om Sygehusophold/HospitalNotification
(Teknisk implementering og organisatorisk
forberedelse i 2021 og forventet
organisatorisk brug 2022-2023)
Findes ikke Findes ikke

HospitalNotification

(DRAFT)

FHIR korrespondancemeddelelse/CareCommunication
(Teknisk implementering og organisatorisk
forberedelse 2021 og forventet organisatorisk
brug 2022-2023)
Findes ikke Findes ikke

CareCommunication

(DRAFT)