Opdateret 10. juni 2020

Ny version hjemmepleje-sygehusstandarder 1.0.3

MedComs standarder for hjemmepleje-sygehusmeddelelser er opdateret på baggrund af behandling af ændringsønsker i MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe og kommune-sygehusleverandørgruppe, som er gennemført i MedCom9-perioden (2014 -15). Beslutning om opdatering af standarderne er tiltrådt af MedComs styregruppe juli 2015.

Sammen med ændringer til meddelelserne implementeres også en teknisk flowmodel, som har til formål at undgå uhensigtsmæssig genfremsendelse af automatisk indlæggelsesrapport ved overflytning, samt binde meddelelserne sammen teknisk, herunder også korrespondancemeddelelsen. Det bidrager til optimeret klinisk overblik over meddelelser i indlæggelsesforløbet. 

MedCom har udarbejdet en ny trin-for trin guide til de nye versioner af hjemmepleje-sygehusstandarder. Guiden findes i en trykt udgave og en elektronisk printvenlig version. Klik på pjecen, hvis du vil læse den.

 


Tidsplan for overgang til drift, opdateret 4. juli 2016: 

Aktuelt overblik over kommuner og regioners parathed til version 1.0.3 kan hentes her (opdateret 03.05.16).

Kontaktpersonliste i de 5 regioner vedrørende overgang til ny version, kan hentes her.

Der er udarbejdet en samlet oversigt over ændringer, som indgår i version 1.0.3 og et baggrundsnotat om ændringerne. Der er også udarbejdet et samlet dokument med spørgsmål og svar til den nye version. Spørgsmålene kommer primært fra leverandørerne.

Standarddokumentationen, schema, html-visninger og teknisk flowmodel finder her.