Opdateret 25. august 2021

Kvalitetsstyring

MedComs kvalitetsstyringssystem for udarbejdelse og ændring af MedCom standarder, samt test af leverandørernes implementering af MedCom-standarder opfylder kravene i standarden for kvalitet: ISO 9001:2015.

Se certifikatet.

 

Logo af ISO 9001 certificering

(logo af ISO 9001 certificering)

Baggrund

MedCom har nu i over 25 år testet og certificeret IT-leverandørers implementering af MedCom-standarder/profiler.

I 2015 besluttede MedCom at etablere et kvalitetsstyringssystem (KSS) indenfor test og certificering af IT-leverandørers implementering af MedCom-standarder. Beslutningen blev forårsaget af behov for at afhjælpe håndtering af følgende problemstillinger:

  • Øget anvendelse af MedComs standarder
  • Øget test-/certificeringsaktivitet
  • Mere professionel, ensartet, transparent håndtering fra MedComs side
  • Fokus på sikring af korrekt dataoverførsel
  • Minimering af procesfejl med fokus på løbende forbedringer

De vigtigste milepæle opnået indtil nu:

15-06-2016     MedComs KSS frigivet og taget i brug (2 typer af testforløb)

24-05-2017     MedComs KSS ISO 9001:2015 certificeret

01-10-2018     MedComs KSS udvidelse af omfang 1: fokus på MedCom standard

19-06-2019     Øvrigt testforløb inkluderet i KSS (nu i alt 3 typer af testforløb)

27-05-2020     MedComs KSS ISO 9001:2015 re-certificerings audit med udvidelse af omfang

Udvikling, nye projekter, status

For at sikre ensartethed og høj kvalitet af MedCom standarder er der i 2021 strategisk besluttet at rette fokus på en af MedComs kerneprocesser:

SOP-4.1-Udarbejdelse og ændring af MedCom standard

Der er nedsat en større arbejdsgruppe, som er i gang med at revidere og i flere detaljer beskrive processen fra A til Z.

MedComs KSS - definition, principper og struktur

Illustration af MedComs KSS
(Illustration af MedComs KSS)

Sådan sikrer vi løbende forbedringer 

Illustration af løbende forbedringer i MedComs KSS

(Illustration af hvorledes løbende forbedringer sikres)