Opdateret 19. juni 2017

Kvalitetsstyring

MedComs kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom-standarder opfylder kravene i standarden for kvalitet: ISO 9001:2015.

Se certifikatet her.

Baggrund
MedCom har i over 20 år testet og certificeret it-leverandørers implementering af MedCom-standarder/-profiler.

I 2015 besluttede MedCom at etablere et kvalitetsstyringssystem (KSS) indenfor test og certificering af it-leverandørers implementering af MedCom-standarder. Beslutningen blev forårsaget af behov for at afhjælpe håndtering af følgende problemstillinger:

  • Øget anvendelse af MedComs standarder
  • Øget test-/certificeringsaktivitet
  • Mere professionel, ensartet, transparent håndtering fra MedComs side
  • Fokus på sikring af korrekt dataoverførsel
  • Minimering af procesfejl med fokus på løbende forbedringer

Den 15. juni 2016 blev systemet frigivet til drift i MedComs "produktion". De første erfaringer var positive, og MedComs konsulenter har taget rigtig godt imod det nye kvalitetsstyringssystem.

Det var fra starten MedComs ambition, at kvalitetsstyringssystemet skulle certificeres af et anerkendt certificeringsorgan indenfor ISO 9001:2015-kvalitetsledelsessystemer. Der blev i denne forbindelse etableret et samarbejde med den eksterne certificeringsorganisation, DNV GL Business Assurance Denmark A/S, som i august 2016 gennemførte en screening og i april 2017 en dokumentgennemgang af MedComs kvalitetsstyringssystem. På baggrund af disse blev der foretaget tilretninger i styringsdokumenterne og udarbejdet nye processer for at kunne leve op til samtlige ISO-standardens krav.

Den 24. maj 2017 blev MedComs kvalitetsstyringssystem med succes certificeret i forhold til ISO 9001:2015-krav. Der var ikke konstateret nogen afvigelser, og derfor ses auditresultatet som yderst tilfredsstillende. 

Overblik - projektforløb, tidsplan og status

MedComs KSS - definition, principper og struktur
Kvalitet hos MedCom = evnen til at opfylde kundens krav eller forventninger

Hovedprincip = PDCA-cirkel:

KSS-struktur = 3 niveauer