Opdateret 15. januar 2021

Kvalitetsstyring

MedComs kvalitetsstyringssystem for udarbejdelse og ændring af MedCom standarder, samt test af leverandørernes implementering af MedCom-standarder opfylder kravene i standarden for kvalitet: ISO 9001:2015.

Se certifikatet.

 

Logo af ISO 9001 certificering

(logo af ISO 9001 certificering)

Baggrund

MedCom har i over 20 år testet og certificeret IT-leverandørers implementering af MedCom-standarder/profiler.

I 2015 besluttede MedCom at etablere et kvalitetsstyringssystem (KSS) indenfor test og certificering af IT-leverandørers implementering af MedCom-standarder. Beslutningen blev forårsaget af behov for at afhjælpe håndtering af følgende problemstillinger:

  • Øget anvendelse af MedComs standarder
  • Øget test-/certificeringsaktivitet
  • Mere professionel, ensartet, transparent håndtering fra MedComs side
  • Fokus på sikring af korrekt dataoverførsel
  • Minimering af procesfejl med fokus på løbende forbedringer

De vigtigste milepæle opnået indtil nu:

15-06-2016     MedComs KSS frigivet og taget i brug

24-05-2017     MedComs KSS ISO 9001:2015 certificeret

01-10-2018     MedComs KSS udvidelse 1: fokus på MedCom standard

19-06-2019     Øvrigt testforløb inkluderet i KSS

Udvikling, nye projekter, status

Medcoms ledelse besluttede at udvide omfang af kvalitetsstyringssystemet. Arbejdet med at kortlægge, beskrive, teste, frigive, implementere, dokumentere og til sidst ISO 9001 certificere det udvidede system er planlagt til at blive færdig medio 2020.

Omfang af MedComs KSS efter udvidelsen:

Illustration af MedComs KSS efter udvidelsen

(Illustration af MedComs KSS efter udvidelsen)

MedComs KSS - definition, principper og struktur

Illustration af MedComs KSS
(Illustration af MedComs KSS)

Sådan sikrer vi løbende forbedringer

 

Illustration af løbende forbedringer i MedComs KSS